Ücretsiz Dene

Websitesi kullanımı ile ilgili tüm politikalar burada!

Sitemizin ziyaretçileri ve kullanıcılarına saygı duyuyoruz. Bu nedenle aklınıza takılan hak ve yükümlülükler ile ilgili tüm sorularınıza buradan yanıt bulabilirsiniz.

Farklı sorularınız mı var? Hemen iletişime geçin.

İletişim

Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası (“Politika”), Sorusana Bilişim Anonim Şirketi’nin (“Sorusana”) www.masraff.co adresinde yer alan siteye (“Site”) kaydolan ve Masraff Uygulaması’nı (“Masraff”) kullanmak isteyen müşteriler (“Müşteri”) ile bunların Masraff’a erişim hakkı tanıdığı çalışanlarının hizmetlerin kullanımı amacıyla Sorusana ile paylaştığı bilgi ve verilerin (“İçerik”) kullanımına ilişkin koşul ve şartları içermektedir. Gizlilik Politikası, Sorusana’nın Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile birlikte Müşteri ile akdedilen Lisans Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

Masraff’a yüklenen İçerik üzerinde Sorusana’nın herhangi bir mülkiyet hakkı yoktur. Sorusana, Masraff üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen verileri ve fiş içeriklerini, Lisans Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacak ya da hiçbir koşulda satmayacaktır.

Ancak Sorusana, aşağıdaki hallerde Müşteri’nin ilettiği İçerik’i işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir;

  • Herhangi bir mahkeme kararı veya yürürlükteki düzenlemeler uyarınca gündeme gelen herhangi bir yasal gereksinim durumunda;

  • Masraff aracılığıyla sunulan hizmetler için gerekli olduğu ölçüde ya da yürürlükteki veri koruma kanunlarına uymak amacıyla veya veri sahibinin izni doğrultusunda açıklanması durumunda; veya

  • Anonimleştirilmiş olmak kaydıyla, pazarlama, tanıtım veya reklam amaçlı olarak üçüncü kişilere yapılacak bildirim veya duyurularda,

  • Sorusana’nın meşru menfaatlerini korumak için zorunlu olması durumunda.

 

Sorusana kendisine iletilen kişisel verileri ve fiş içeriklerini sınırsız süreyle özel ve gizli tutmayı, herhangi bir kısmının kamuya açık hale gelmesini veya yetkisiz kullanımını ya da üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Lisans Sözleşmesi kapsamında veri işleyen sıfatıyla hareket etmekte olan Sorusana Müşteri tarafından iletilen kişisel verileri işlerken, kişisel verilerin güvenliğini, verilerin muhafazasını sağlamak, bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini engellemek ve hukuka uygun işlenmesini sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Yedi günlük ücretsiz deneme süresinin ardından, kullanıcıların Masraff’ı iki hafta kullanmaması üzerine, kayıt ve deneme amacıyla Masraff’a aktarılan tüm kişisel veriler Sorusana tarafından silinir.

Müşteri’nin Sorusana’ya onay vermesi halinde, ödeme işlemleri, fatura kesimi ve işlenmesi, banka entegrasyonu, Müşteri’nin erişimine izin verdiği üçüncü kişi uygulamaları ve doğrudan pazarlama gibi amaçlarla Müşteri’nin verdiği onay çerçevesinde Sorusana İçerik işleyebilir, saklayabilir.  Müşteri iletişim bilgileri, Müşteri ile temas kurmak veya Masraff kullanıcılarının tecrübesini geliştirmek (hizmetlere ilişkin bakım ve destek, mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi, üyeliklerin sürdürülmesi için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla işlenebilecek, saklanabilecek ve üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Sorusana; Masraff vasıtasıyla işlenen verileri, uygulamanın beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlara göre değerlendirilmesi, Masraff’ın geliştirilmesi ve sunulan hizmet kalitesinin artırılması amacıyla anonim hale getirerek kullanabilecektir. Aynı zamanda bunu donanım ve yazılım sağlayıcılar gibi diğer taraflarla da paylaşabilecektir.

Site ve Masraff üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, Sorusana linki verilen site ve uygulamaların gizlilik uygulamalarına yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Sorusana, işlemekle sorumlu olduğu verileri yurtdışı merkezli bulut altyapılarına (söz konusu ağ Sorusana’ya ait ve yalnızca Sorusana tarafından erişilebilen bir sistemdir, kişisel veriler yurtdışındaki üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.) aktarma hakkına sahiptir.

Sorusana, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Site’de yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Şirket’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Site’de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Farkı deneyerek görün

Hemen 7-gün ücretsiz denemenizi başlatın.

Kredi kartı bilgisi gerekmez.

hemen deneyin