Ücretsiz Dene
Dijitalleşme, Teknoloji, Verimlilik, Yapay Zeka

Toplum 5.0 Nedir?

İnsanların makine ve robotlarla ilişkisinin faydalarına odaklanıldığı, toplumun gelişmesini amaçlayan Toplum 5.0 kavramı, Japonya’nın 2015 yılında gerçekleşen 5. Bilim ve Teknoloji Temel Planı’nda kilit kavram olarak ortaya konuldu. 2017 yılında gerçekleşen, Hannover CeBIT etkinliğinde “Bugün daha önce çözemediğimiz sorunlara çözüm bulabildiğimiz insanlık tarihinin beşinci bölümünün açılışına tanık oluyoruz. Her şeyin birbirine bağlı olduğu ve tüm teknolojilerin bütünleştiği bu çağ Toplum 5.0 çağıdır.” diyerek Japonya Başbakanı Shinzo Abe Toplum 5.0’ı geniş kitlelere anlattı.

Toplumun gelişimi, avcı toplumu, tarım toplumu, sanayi toplumu, bilgi toplumu (toplum 4.0) ve toplum 5.0 olmak üzere beş aşamaya ayrılır. Toplum 4.0’da, sürekli değişen teknolojilerin ve ilgili nesnelerin insanlara yönelik olduğu yeni, akıllı bir sosyal değişimi vurgular. Toplum 5.0 ise insanlara ve topluma odaklanır. Toplum 5.0’da önerilen, siber alanda artan büyük verilerle, insanın istek ve ihtiyaçlarına teknolojinin akıllı, pro-aktif çözümler, faydalar üretmesidir.

Toplum 5.0 Türkiye ve Dünya

Toplum 5.0 tartışmasında konu, sadece teknolojinin gelişimi değil, aynı zamanda becerilerini ve yeteneklerini insan odaklı ve sosyal odaklı hale getirmek olan “Teknolojik Destekli Toplumsal Dönüşüm” dür. Toplum yararına teknolojik entegrasyon süreci, zihinsel değişiklikleri de beraberinde getirdi. Toplumsal dönüşümde, eşitsizlik, yoksulluk, çevre politikaları, temiz enerji, cinsiyet eşitliği ve diğer faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu konuda Birleşmiş Milletler 2015 yılında “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” başlığıyla 17 maddelik bir yol haritası yayınladı. Endüstri 4.0 ile gelen teknolojilerin, toplum ve dünyaya olumlu katkılarının neler olacağı ve dönüşümün hangi yöntemlerle, teknolojilerle yürütüleceği yani stratejilerini çerçevelendirme çabası maddelerin ortak noktasıydı.

4.0 kapsamında Avrupa Birliği ülkelerinde yapılan araştırmalara göre gelecekte veri bilimi, yazılım geliştirme ve programlama alanlarında yeterliliklere olan talebin artacağı, makine operasyonları ve kas temelli mesleklere olan talebin azalacağı tahmin ediliyor. Böyle bir dönüşüm içinde Türkiye’nin dijital ve teknolojik gelişimi, toplum 5.0’a geçişte anlaşılması gereken anahtar bir düzeyde. TÜBİTAK ve Dünya Bankası gibi çeşitli kurumlar tarafından yapılan analiz ve indeks araştırmalarında Endüstri 4.0’ın ideal seviyeye ulaşmadığı görülüyor. Türkiye’nin yüksek teknolojili ürün ihracatının milli gelire oranı %2, Güney Kore’ninki ise %27’dir. Yine TÜBİTAK raporlarında yer alan analizlerde, Türkiye Endüstri 4.0 olgunluk seviyesinin hala gerisindedir. Bu bakış açısıyla Endüstri 4.0’a tam geçiş ile kas gücüne veya eski nesil iş tarzlarına dayalı insan kaynağının evirilmesi, halihazırda istihdam sorunu yaşayan ülkeler için ciddi bir sorun olmaktadır.

Yapay Zeka ve Finansal Teknolojilerin Birleşimi: Masraff

Machine learning tekniği ile geliştirilen Masraff, günümüz yapay zeka ürünlerinden biridir. Her türlü masraf faturasının üzerindeki verileri yapay zeka sayesinde okuyan ve bu verileri saniyeler içerisinde veri merkezine kaydeden Masraff uygulaması otomatikleştirilmiş onay mekanizmaları ve ERP entegrasyonları sayesinde sizi de yapay zeka tarihinin bir parçası olmaya davet ediyor. Gelin siz de 7 gün ücretsiz deneyin ve masraf sürecindeki zaman maliyetini minimuma indirin, hem çalışanlar kazansın hem de şirketiniz! Masraff hakkında daha fazla bilgi almak için web sitemizi buradan ziyaret edebilirsiniz. 

REFERANSLAR

https://www.tubisad.org.tr/tr/images/pdf/dijitallesme-yolunda-turkiye-raporu-v9.pdf