Ücretsiz Dene
Finans, Muhasebe

KDV Hesaplama

Devletin kamu harcamaları için vatandaşlardan ve işletmelerden aldığı vergi olan KDV nasıl hesaplanır sorusu, tüm işletme sahipleri için merak edilmektedir. 1985 yılından itibaren ülkemizde uygulanmaya başlayan KDV, bir ürünün ya da hizmetin pazarlamasını yapan kurum ve kişilere yüklenir, ödeme ise tüketici tarafından yapılır.

kdvhesaplama

KDV Nedir?

Mal ya da hizmeti satın alan kişi, yani bir diğer adıyla tüketici, Katma Değer Vergisi öder. KDV süreci ürünün cinsine göre değişiklik gösterir. Ürünün ihtiyaç zorunluluğuna göre 3 çeşit KDV oranı uygulanır. Ürünün üretilmeye başladığı ilk aşamadan tamamlanmasına kadar olan süreç içinde her aşamada eklenen değer üzerinden KDV oranı hesaplanır. KDV hesaplanırken; ürün ya da hizmetin bedeli x KDV oranı şeklindedir. KDV ürün veya hizmet alan kişilerin vergi kaçakçılığı yapmasının önüne geçmek için alınır.

Ülkemizde 3 çeşit KDV oranı baz alınarak hesaplama yapılır. 29 Mart 2022 tarihli resmî gazetede yayınlanan 5359 sayılı Cumhurbaşkanı kararı itibariyle KDV oranları bazı ürün ve hizmetlerde geçerli olmak üzere değişmiştir. 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli KDV oranları; %1 KDV oranı bireyin zorunlu ihtiyaçlarını kapsayan ürün ve hizmete uygulanır. Lüks sınıfına girmeyenn barınma ihtiyaçları ve temel tüketim ürünleri üzerinden alınır.

KDV Oranı Nasıl Belirlenir?

Yeni düzenlemeye göre tohumluk ve fidanlarda uygulanacak KDV oranı %1 olarak hesaplanacaktır. %8 KDV oranı yumurta, süt ve peynir gibi temel tüketim ürünlerine uygulanır. Son değişiklikler ile süt sağma makinaları, sütçülükte kullanılan makinalar ve cihazlar, birinci sınıf lokanta ve işletme ruhsatı bulunan yerler, üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesisler, arsa ve arazi teslimlerinde, tıbbı cihazların teslimi ve kiralanması, temel ihtiyaç malzemelerinden deterjan, sabun, tuvalet kâğıdı, bebek bezi ve peçetede uygulanacak olan KDV tutarı %8 olarak belirlenmiştir.

%18 KDV oranı temel tüketim ürünleri haricindeki tüm ürün ve hizmetlere uygulanır. Beyaz eşyalar, mobilyalar, telekomünikasyon ürünleri ve elektronik ürünlerin hesaplaması %18 KDV oranına göre düzenlenir. Yapılan yeni düzenleme ile yat, kotra, tekne ve gezinti gemileri tesliminde ve ikinci el motorlu kara taşıtlarının tesliminde %18 KDV uygulanmaya başlamıştır.

KDV Nasıl Ödenir?

Bir ürün ya da hizmetin satışını gerçekleştiren satıcılar ne kadar satış yaptıklarını ve devlete hangi tutarda KDV (Katma Değer Vergisi) ödemeleri gerektiğini bildirmekle yükümlüdürler. KDV Beyannamesi; satış oranı ve ortaya çıkan KDV oranının yazılı bulunduğu belgedir. KDV beyanı esasları gereğince düzenlenir ve bayan tarihine kadar ödenir. KDV yükümlülüğü satıcının KDV Beyannamesi belgesi hazırlayarak devletin ilgili kurumlarına teslimi ile ortadan kalkar. İçinde bulunulan ayın KDV Beyannamesi her ayın 24. günü akşama kadar ve en geç 26. Günü satıcı tarafından ilgili makamlara bildirilir. KDV Beyan ve tarih esasları ürün satıcıları ve hizmet sağlayıcılar için geçerlidir. Tüketici KDV bedelini ürün satın aldıkları sırada öderler.  

KDV tevkifatı, satıcıya ödenen KDV tutarının tamamını ya da bir kısmını ana tutardan düşürerek direkt vergi dairesine ödeme uygulamasıdır. Tam tevkifat işlem bedeli üzerinden verginin tümünün alıcı tarafından beyan edilip ödenmesidir. Kısmi tevkifat, hesaplanan verginin Maliye Bakanlığı aracılığı ile belirlenen kısmının alıcı tarafından kalan kısmının işlemi gerçekleştiren satıcı tarafından beyan edilip ödenmesidir.

KDV Matrahı Nasıl Hesaplanır?

KDV Matrahı satış faturalarının KDV hariç tutarının bir aylık döneminin toplamıdır. ÖTV hesaplamaları KDV tutarına dahil edilmez. Bir mal ya da hizmetin KDV oranı olmadan kaç TL olduğuna KDV matrahı denir. Matrah vergiye dahil olan kazancın belirlenmesinde ve gelir üzerindeki vergiler düşülerek ulaşılan miktar üzerinden hesaplanır.

Matrah, advalorem matrah ve spesifik matrah olarak iki şekilde hesaplanır. Belli bir tutar üzerinden yapılan matrah advalorem matrahtır. KDV oranı üzerinden matrah hesaplama işlemi;  KDV tutarı/ KDV oranı x 100=matrah KDV hariç ürün ya da hizmetin tutarıdır. Matrah+ KDV tutarı ise KDV dahil tutardır. KDV hesaplama sistemi-otomasyonu ile Masraf’ta KDV tutarını hesaplayabilirsiniz.

kdvhesaplama1

Masraf yönetiminizi akıllı ve entegre hale getiren çözümümüz, Masraff ile ilgili detaylı bilgi almak için internet sitemize buradan ulaşabilir, 7 gün ücretsiz deneme fırsatından yararlanabilirsiniz.

Masraff ile masraflarınızdan kurtulun

Masraff ile veri girmek sizin işiniz olmasın! Hemen deneyin. Üstelik 7 gün ücretsiz!