Ücretsiz Dene
şirket kültürü, Verimlilik

Performans Değerlendirme Nedir?

Bir organizasyonun en kritik bileşeni orada çalışan insanlar olsa gerek. Uluslararası pek çok rapora göre çalışanlara değer veren ve doğru iletişim kuran organizasyonlarda performanslar ve büyüme de daha yüksek. Bu sonucu bize performans değerlendirme kriterleri veriyor. Geleneksel performans değerlendirme yöntemleri bu sistemi yönetimin bir çeşit “yargılama” usulü olarak ele alıyordu. Neyse ki teknoloji çağının ölçeği performans değerlendirme ve kariyer yönetimi üzerine. Artık karşılıklı bir değerlendirme, çalışanın ve şirketin geleceği için bir ortak akıl yürütme süreci var. Nasıl mı?

Performans Değerlendirme Süreci Nedir?

Çalışanların iş tanımlarına göre oluşturulan metriklerle performanslarının izlenmesi, dönemsel bazlı karşılaştırılması ve değerlendirilmesi süreci performans değerlendirmesi olarak adlandırılıyor.

çalışanın kendi performansını değerlendirmesi

Performans Değerlendirme Neye Göre Yapılır?

Şirketteki departmanlar kendilerine uygun genel metrikler, çalışanlar ise iş tanımlarına göre metrikler belirleyebilir. Satış departmanı için bu bir hedef tutturma olabilecekken, Pazarlama için nitelikli müşteri adayı sayısı olabilir. Ekip üyelerinin metrikleri de iş tanımlarına göre bu genel hedefe ne kattıklarını gösteriyor.

Performans Değerlendirme Nasıl Yapılır?

Performans değerlendirmesinde kullanılan teknikler son derece esnek. Değerlendirmeyi OKR (Objective Key Results) ya da KPI (Key Performance Indicator) gibi yeni yöntemleri şirketinize uyarlayarak yapabilirsiniz. Farklı departmanlara yönelik değişken metrikler ve sistemler kullanmanız da mümkün. Örneğin, Finans ve İnsan Kaynakları için daha farklı bir çözüm bulmanız gerekebilir.

performans değerlendirme ne zaman yapılır

Performans Değerlendirmesi Ne Zaman Yapılır?

Yılı belli dönemlere ayırın, bu kadar! Dönem kriterleriniz ihtiyaçlara göre değişebilir, unutmayın. Bazı şirketler 3 aylık dönemler halinde yılı çeyrek parçalara ayırırken, diğerleri 6 ayda bir performans metriği ölçümü de yapabiliyor.

Öte yandan doğru bir ölçümün ilk adımı, ölçeceğiniz oluşumu doğru belirlemek. Zaman ayrımları ve hangi sisteme göre ölçeceğiniz sonraki adımlar.

Performans Değerlendirmesi Ne İşe Yarar?

Performans değerlendirmesi sayesinde yöneticiler, toplu ve anlamlı çıktılar elde ediyor. Böylece her bir çalışan özelinde üretkenliği ve verimliliği artırıcı çalışmalar gerçekleştirmek kolaylaşıyor. Benzer biçimde çalışanlar da ihtiyaçlarını bu şekilde iletebiliyor. Bir başka deyişle, verimlilik için doğru zemini iletişim yaratıyor! Her çalışan ve yönetici kendisini geliştirmek için ne yapması gerektiğini açıkça görüyor. Büyük resme hakim olununca yapılan iş de daha anlamlı bir hal alıyor ve motivasyon büyüyor.

Performans değerlendirme notları sayesinde yöneticiler, şirketin ve çalışanların gelişime açık yönlerini kolaylıkla keşfediyor. Böylece gereken adımlar için hızla aksiyon planları oluşturuyorlar. Kısacası performans değerlendirmesi, şirketin, yöneticinin ve çalışanın, bireysel ve ortak iş hedeflerine daha hızlı ulaşmalarına olanak sağlıyor.

Bu olanakları sadece çalışanlara yeni eğitimler vermek olarak düşünmek ise bir hata. Aksiyon planları dijital dönüşüm hamlelerinden tutun da çalışan refahı için yeni düzenlemelere kadar her şeyi kapsıyor.

performans değerlendirme ve kontrol süreci aşamaları

Dijital Dönüşüm ile Performansı Artırın

Bilişim trendleri ve performans değerlendirme çalışan görüşü örnekleri üzerinden gittiğimizde sonuçlar ortada: Dijital dönüşüm aslında çalışanlarınızın performansını artıracak bir politika. Teknoloji artık angaryayı çalışanlardan devralıp onlara ihtiyaç duyduğu çalışma ortamını yaratmak üzerine kurulu.

Bir Örnek: Yapay Zeka Tabanlı Masraf Yönetimi

Her ay günler süren ve neredeyse tüm çalışanları ilgilendiren bir akışa örnek verelim, masraf yönetimi. Her çalışan manuel olarak veri girişi yapıyor, o veriler çoğu zaman hatalı oluyor, evraklar onaylayanlar ve muhasebe ekipleri arasında defalarca gidip geliyor… Oysaki dijital ortamda kolaylıkla halledebilirsiniz ve kazandığınız zaman çalışanları daha üretken yapar!

Yapay zeka tabanlı masraf yönetimi uygulaması Masraff ile tasarruf edin, zamanınız katma değeri yüksek işlere kalsın. Büyük resmi görün, öngörülebilirlik kazanın, dolayısıyla tüm şirketiniz kazansın! Günlerce süren masraf sürecinizi, hızlıca yönetin. 10 birimde yönetilen süreci, tek birimde halledin.

Gerçek dijitalleşme ile fark yaratın! Yapay zeka tabanlı Masraff ile kazandıklarınız zamanın ötesinde olacak. Yeni nesil masraf yönetimi için detaylı bilgiler ve Masraff ücretsiz deneme hakkınızı kullanmaktan çekinmeyin, kredi kartı bilgisi gerekmez!