Ücretsiz Dene
Dijital Dönüşüm, Finans, Fintech, Yapay Zeka

2024 Yılında Finans Sektörü: Dijital Dönüşüm ve Yükselen Trendler

2023 yılında hem Türkiye’de hem de dünya genelinde yaşanan ekonomik konjonktür nedeniyle, şirketler finansal stratejilerini gözden geçirerek, verimliliklerini artırmak ve maliyetleri kontrol altına almak için dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmıştı. Bu bağlamda 2024 yılı, özellikle finans sektöründe dijital dönüşümün daha da hız kazandığı bir yıl olarak öne çıkıyor. Dijital teknolojilerin evrimi, müşteri beklentilerinin değişimi ve rekabetin artması, bankaları ve finans kuruluşlarını yeni stratejiler geliştirmeye itiyor. 

Back-Office Verimlilikleri

Finans kuruluşları için back-office verimlilikleri hayati önem taşıyor. Peter Pugh-Jones‘un belirttiği gibi, finans kuruluşları temelde birer veri şirketleri, rekabet avantajı sağlamak için modern süreçlere uyum sağlamaları gerekiyor. Bu bağlamda, legacy sistemlerin modernizasyonu ve otomasyon yoluyla iş süreçlerinin optimize edilmesi öne çıkan stratejiler arasında. 

Siber Güvenlik ve Mobil Ödemeler

Siber güvenlik, 2024 yılında da finans sektörünün odak noktalarından biri olmaya devam ediyor. Pavlo Khropatyy, makine öğreniminin finansal dolandırıcılıkla mücadelede önemli bir rol oynayabileceğini vurguluyor. Ayrıca, mobil ödemelerin yaygınlaşması ve gamifikasyonun müşteri bağlılığını artırma yöntemleri olarak kullanılması bekleniyor. 

Açık Bankacılık ve Yeni İş Modelleri

Açık bankacılık, finansal bilgilerin güvenli bir şekilde paylaşılmasını sağlayarak yeni iş modelleri ve değer önerileri yaratma potansiyeline sahip. 2024’te, açık bankacılığın daha da yaygınlaşarak finans sektörünün geleceğini şekillendirmesi bekleniyor. 

Dijital Dönüşüm ve Yatırım Alanları

Dijital dönüşüm, operasyonel maliyetleri düşürme ve benzersiz müşteri deneyimleri oluşturma odaklı devam edecek görünüyor. Kredi başvurularının işlenmesi, müşteri onboarding süreçleri ve elektronik ödemelere geçiş gibi alanlarda dijital yatırımların yoğunlaşması bekleniyor. 

Yapay Zeka ve Finansal Hizmetler

Yapay zeka, back-office süreçlerinin otomasyonundan müşteri deneyiminin iyileştirilmesine kadar finansal hizmetlerde geniş bir kullanım alanı buluyor. GenAI’ın, özellikle hiper kişiselleştirme ve güvenlik profesyonellerinin iş yükünü hafifletme konusunda önemli katkılar sağlayacağı öngörülüyor. 

Yapay Zeka ve Dijital Dönüşüm: Masraff’ın Rolü 

2024’te finansal hizmetlerde yapay zekanın önemi artarken, Türkiye’de yapay zekayı sistemlerine entegre eden ilk markalardan bir olan Masraff, dijital dönüşümde öncü rol oynamaya devam ediyor. Yapay zeka ile şirketlerin masraf süreçlerini otomatize ederek, şirketlerin verimliliğini artıran Masraff, Türkiye’de bu alandaki lider konumuyla, müşteri ihtiyaçlarına hızlı ve esnek çözümler sunarak, 7+ ülkede, 300+ şirketin giderlerini daha verimli, şeffaf ve güvenli bir şekilde yönetmelerini sağlıyor.

Yapay zeka tabanlı Masraff’ın, otomatik ve hızlı masraf girişi, mobilden onay, gider politikalarına uyum ve denetim, suistimal tespiti, anlık yönetim raporları gibi birçok özelliği sayesinde siz de şirketinizin masraf süreçlerini baştan uca dijitalleştirerek, proaktif bir şekilde yönetmek için hemen ücretsiz deneyin!