Ücretsiz Dene
Dijital Dönüşüm, Dijitalleşme, iletişim, Teknoloji, Verimlilik, Yapay Zeka

BAŞARILI BİR DİJİTAL LİDER KİMDİR?

Şüphesiz bir firmayı başarıya ulaştıran en önemli şeylerden birisi de çalışma ortamında başarılı bir liderin bulunmasıdır. Açık ve net hedeflerin belirlenmesi, bu hedefler doğrultusunda aksiyon planlarının oluşturulması gibi konuların yanı sıra programlanan tüm bu görevlerin hangi aşamada olduğunun takibinin yapılması, bu kontrollerin sağlanmasının yanı sıra olumsuz gelişmelerle nasıl başa çıkılacağına dair planların yapılması gibi konularda da bir liderin varlığına mutlaka ihtiyaç duyulmaktadır.

Her geçen gün dijitalleşen günümüz dünyasında ise başarıya ulaşmanın ve tercih edilebilir hale gelmenin en önemli yolu dijital dönüşümü ve dijitalleşmeyi doğru şekilde benimsemektir. Bu sürecin doğru şekilde, hiyerarşinin en üst kademesinden en alt kademesine kadar benimsetilmesi için başarılı dijital liderlerin varlığı şüphesiz bir ihtiyaçtır. Peki, başarılı bir dijital liderin en önemli karakteristik özellikleri nelerdir?

  • GÜÇLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ

Geçmişte, liderlerin iş gücünden uzak ve ayrı kalmaları kabul edilebilirdi. Ancak, dijital çağda, bu artık başarı getiren bir uygulama olarak görülmemektedir. Dijital liderler, halihazırda bulunan teknolojiyi kullanarak, bulundukları firmanın en üst kademesinden dibine kadar güçlü bir iletişim ağı kurabilirler. Kurdukları bu ağ sayesinde, çalışanların ihtiyaç ve taleplerine daha yakından şahit olarak nokta atışı çözümler üretilmesine katkı sağlayabilir. Çalışan bağlılığının da artmasına büyük ölçüde yardımcı olabilirler. Tüm bunları gerçekleştirmek için ise liderliğin güçlü bir iletişim stratejisi olmalı ve liderler kime yöneldiklerini planlamalı, anlamalıdırlar. 

  • STRATEJİ

Dijital liderler, şirketlerinde başarılı bir dönüşümü hedefliyorlarsa organizasyonu birleştirebilmelidirler. Dijital gündemlerini belirten açık ve tutarlı bir strateji ile değişimi kucaklayan dijital bir kültür beslemek en önemli uğraşılarından biri olmalıdır. Dijital dönüşüm bir organizasyonda değişimi etkilemeye başladığında, işletme modelini, süreçleri ve uygulamaları bozulan işletme “dijital olgunluğa” sahip olarak kabul edilir.

En başarılı dijital liderler, yalnızca şirketin geleceği için net bir vizyona sahip olmanın yanı sıra bu vizyonu gerçekleştirmek için gereken değişiklikleri yapmaya istekli olmalıdırlar. Dijital strateji konusundaki görüşleri, dijital olarak olgun olmayan liderlerden ve şirketlerden çok daha uzun bir kapsamda olacak şekilde, ileriye dönük olmalıdır.

  • KÜLTÜREL FARKINDALIK

Kültürel farkındalık, dijital vizyonun  görüldüğü mercektir ve başarı için gereken değerleri kapsar. İletişim ve katılım zamanları boyunca liderler dijital iş yerindeki hassasiyeti hatırlamanın yanı sıra kültürel farklılıkların farkındalığını da korumak adına çalışmalar yürütmelidirler.

  • ADAPTASYON

Dünyanın hızla değişmesi ve yeni gelişmelerin ortaya çıkmasıyla firmalarda da artık çalışma koşulları, karar mekanizmaları gibi pek çok alan her geçen gün mutasyonlara uğramakta. Bu seri değişikliklerin organizasyonu yavaşlatmadan, yaptığı işleri engellemeden firmada bulunan çalışanlara benimsetilebilmesi de ancak başarılı dijital liderlerin sayesinde gerçekleştirilebilmektedir. Liderlerin bu değişim ve gelişmeleri kolaylıkla çalışanlara benimsettirebilmeleri için öncelikle kendilerinin bu değişimlere kolaylıkla adapte olmaları gerekmektedir. Başarılı bir dijital lider olmanın belki de en önemli gereklerinden birisi olarak adaptasyon gösterilebilir.  

  • İNOVASYON VE RİSK

Sürekli değişen ve gelişen bir çağda yer alırken yeni teknolojileri kullanmaktan çekinen ve geleneksel yollar ile çalışmaya devam eden, risk almaktan çekinen bir lider ile başarıya ulaşmak ne yazık ki pek de mümkün değildir. Rekabette öne geçmek ve başarılı bir dijital dönüşüm gerçekleştirerek dijital dünyaya adını yazdırmak isteyen şirketlerde yer alan liderler, yenilikçi bir düşünme ve aksiyon alma becerilerine sahip olmalı. Gerekli analizleri tamamlanmış aksiyonlar için risk almak ve denemekten korkmamalıdırlar. Bu tarz kişiler sayesinde gündem kolaylıkla takip edilebilir, şirketin ihtiyaç ve taleplerine cevap veren yeni teknolojiler hızlı ancak detaylı bir onay mekanizmasından geçerek kısa sürede uygulanabilir ve denenebilir. İnovatif bir lider aynı zamanda başarılı bir dijital liderdir.

Eğer siz de yeni teknolojileri takip etmeyi seviyor ve bu alandaki gelişmelere önem veriyorsanız, şirketlerin masraf süreçlerini yapay zeka teknolojisini kullanarak daha verimli hale getiren çözümümüz Masraff’ın websitesine buradan ulaşabilir, 7 gün ücretsiz deneme fırsatından yararlanabilirsiniz.