Ücretsiz Dene
KKEG, Masraff, Muhasebe, Şirket Muhasebesi

KKEG (Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler) ve Nazım Hesaplar Nedir?

KKEG

İşletmeler tarafından ticari faaliyetleri kapsamında çeşitli nedenlerle katlandığı bazı gider ve maliyetlerin vergi mevzuatı gereği vergi matrahından düşürülmesine izin verilmeyen kalemlere kanunen kabul edilmeyen giderler (KKEG) denilmektedir.

Kanunen kabul edilmeyen giderler, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer alan maddelerde, vergi mükelleflerinin birtakım harcamalarını gider olarak sunabileceği yazılmaktadır. Bu doğrultuda firmaların her harcamalarını gider olarak göstermesi mümkün değildir. Faaliyetleri dışında kalan yada özel harcamalar ve binek araçlara ait giderlerin tamamı gider olarak gösterilemez. 7194 sayılı kanun ile düzenlenen binek otomobillerde gider kısıtlaması nedeniyle, otomobillere ilişkin giderlerin %70’i gider olarak gösterilebilir, kalan %30’u 689 Kanunen Kabul Edilemeyen Gider hesabına borç kaydedilir. Çeşitli şirketlerde 689’lu hesapla birlikte 9 ile başlayan nazım hesaplar da kullanılmaktadır.

Nazım Hesaplar

Nazım hesaplar; hem aktif hem de pasif karakterlidir. Firmanın ana faaliyet konusunda artış veya azalış oluşturmayan işlemlerin izlediği hesaplardır. Tek düzen hesap planında 9 ile başlayan hesaplardır. Örneğin, işletmenin döviz kasasında görünen Türk Lirasının ne kadar ve ne cinste dövize karşılık geldiği, işletme ile ilgili kefaletler, teminatlar, emanetler, taahhütler ve vergi matrahının belirlenmesine yönelik işlemler nazım hesaplarla izlenir. Bu husus sadece bir kolaylık değil aynı zamanda muhasebe ilke ve kuralları gereğidir.

Nazım hesapların amaca uygun olarak kullanılması durumunda hem dönem içerisinde doğru bilgiye ulaşım kolaylaşacak, hem de dönem sonlarında değerleme ve denetim işlemlerinin yapılması anında hatalar engellenecek ve zamandan tasarruf edilebilecektir. Nazım hesaplarının bilançolarında aktif ve pasif toplamlarının altında ayrı bir bölüm halinde verilmesi hususu herkesin yararınadır.

Nazım Hesapların İşleyişi: Nazım hesaplar ile kayıt yapılırken bir nazım hesap borçlanırken mutlaka diğer nazım hesap alacaklı olur. Nazım hesaplar başka bir aktif veya pasif karakterli hesaplar ile kullanılmaz.

kdv dahil hesaplama formülü

Masraff Sisteminde KKEG Nasıl Ele Alınır?

Masraff sisteminde personellerin yapmış olduğu taşıt masrafları için muhasebe kayıtlarında KKEG uygulanmaktadır. Masraff olarak, müşterilerimizin KKEG yapılarını detaylarıyla birlikte öğrenir ve muhasebe kayıtlarının en doğru şekilde aktarılması için düzenlemeleri gerçekleştiririz.

Müşterilerimizin, personellerinin yapmış olduğu taşıt masraflarını KKEG’li bir biçimde kayıt atabilmekteyiz. Bu noktada müşterilerimizden KKEG yapıları hakkında detaylı bilgi alarak taşıt masrafları için oluşturulan gider türlerinde yapılan masrafların kayıtlarını KKEG’li bir şekilde muhasebe programlarına aktarımını gerçekleştirmekteyiz. Bu KKEG’li masraf kayıtlarını yalnızca adaptörlerle değil, çıktı formatıyla kayıt gerçekleştiren müşterilerimiz için de uyarlayabilmekteyiz.

Yapay zeka tabanlı Masraff’ın, otomatik ve hızlı masraf girişi, mobilden onay, gider politikalarına uyum ve denetim, suistimal tespiti, anlık yönetim raporları gibi birçok özelliği sayesinde siz de şirketinizin masraf süreçlerini baştan uca dijitalleştirerek, proaktif bir şekilde yönetmek için hemen ücretsiz deneyin!